Eleverne hacker fremtidens folkeskole

Vi bad en række elever give deres bud på udformningen af fremtidens folkeskole. Resultatet var en folkeskole der havde tættere forbindelser til det virkelige liv.
Hackathon in progress

 

KL battler med DLF. Eksperterne med politikerne og begge hold vice versa. Men ingen spørger dem, det hele handler om - nemlig eleverne. Det gjorde Innovation Lab, da lockoutens første uge var gået. Vi stillede spørgsmålet om fremtidens skole til 18 elever ved at invitere dem til et skoledags-Hackathon. Et Hackathon er et intensivt forløb, hvor man lader andre “hacke” sin problemstilling. I praksis samler man nogle mennesker, der ikke normalt udtaler sig om eller arbejder med emnet. I dette tilfælde: Hvordan skal fremtidens skole se ud, hvad skal man lære og hvordan?
 
Det er oplagt, at det giver andre vinkler og vægtninger, når man lader andre hacke en problematik på denne måde. Og det kan også vise sig at give input til virkelig nytænkning, fordi vi alle har en tendens til at blive lidt for fastgroede i vores løsningsmodeller. Derfor bruger de også denne metode hos Google og hos Facebook, når de har problemer, de ikke kan løse.
 
Fra morgenstunden havde eleverne 4 timer til at give indspark på udfordringen. Først diskuterede de relevans og egne erfaringer fra de mange forskellige skoler, de kom fra. Herefter lavede de ideation, eller idegenering, udvælgelse og finjustering af ideer. Og endelig lavede de prototyper af deres ideer og løsninger. Det vil sige de byggede eller tegnede, klippede eller klistrede, deres vision af fremtidens skole. Forslagene var meget forskellige i deres udformning – lige fra en gennemarbejdet smart phone app, hvor samtlige skærmbilleder var beskrevet, over et nyt og anderledes skema der kunne skræddersys til den enkelte elev, til en model af en skole med funktionsopdelte rum, der understøttede forskellige typer af processer og en skolegård med et modelleret verdensatlas, hvor man kunne hoppe sig til læring.
 
Forslaget der fik dommerkomitéens højeste anerkendelse var en skolevision, der tog udgangspunkt i at skolen skal forberede til livet - ikke kun til erhvervslivet. Elevernes motivation var central i denne som i de andre løsninger, men i denne model lagde dommerne vægt på den tætte forbindelse til “det virkelige liv” som eleverne beskrev i deres gennemgang af en skoledag. Det var en skole med mange flere kreative fag og der var mange kreative læringsmetoder – mange flere end ’der er råd til i dag’ som et medlem af gruppen sagde under deres præsentation. Og en skole hvor der både var tid og plads til alle. En skole man godt kunne være i hele dagen.
 
Motivation stod som centralt element i alle forslag. Men hvordan er det så at eleverne mener, at de kunne blive motiverede? Det er ved at være aktive selv. Ikke ved at sidde en hel lektion og høre på en lærer, der fortæller. Ikke at have kedelige fag, som man ikke kan se, hvad man skal bruge til. Men derimod at komme ud i den virkelige verden, for eksempel med en smartphone app, der fører eleverne igennem en slags skattejagt på historiske bygninger - selvfølgelig med indbyggede gamification elementer som point, der kan optjenes og bruges i en online-butik med relevans til emnet, og sociale elementer som at dele oplevelser, like, kommentere og konkurrere mod hinanden, enkeltvis og i grupper. Den enkeltes motivation så de desuden som noget, der kunne tændes ved at få lov til at bestemme selv. Hvis bare vi kunne få lov selv at bestemme, hvornår vi vil have fagene og sammensætte en profil af fag, som interesserer os, så er det nemmere at skabe en motiverende linje i det, end det er, når man skal hoppe fra det ene til det andet uden helt at se meningen i det.
 
Nu er det klart, at den gruppe af elever, som vælger at sætte en hel dag af til et hackathon hos Innovation Lab måske ikke er repræsentative for alle unge 6.-9.-klasser, men kodeordene motivation, gamification, meningsfuld læring, samt mulighed for social teknologi er vi hos Innovation Lab sikre på vil skinne igennem over en bred kam, hvis eleverne skal bestemme. Det er også noget af det vi ser som trends rundt om i verden på de arbejdspladser, der er længst fremme med innovation og nytænkning. Det er passion, kreativitet og mening, der står i centrum hos fremtidens innovative medarbejder.
 
Når det så er sagt, lod eleverne ikke til at afvise, at de skal lære nogle basale færdigheder - også noget af det, som de ikke lige umiddelbart har som favoritfag. Men for at lære dette, må de kunne se meningen med det, og så få lov til at lære det på en sjov måde.
 
Vi siger tak for lån af børn. Vi blev klogere, og de fik en lidt anderledes oplevelse, hvor de fik lov at diskutere det, der fylder rigtig meget i deres hverdag, men som de ikke har meget indflydelse på...
 
-- 
Camilla Hübschmann Jakobsen
Senior agent
 
 
Vil du vide mere om fremtidslaboratoriets hackathons så kig her.
17. april 2013    Laboratoriet
Tags:
Del blogindlæg:
Synes godt om: