Innovation fungerer også i det maritime!

Innovation kommer på skoleskemaet flere og flere steder. Rationalet er, at hvis Danmark fremadrettet skal klare sig i global konkurrence med andre nationer, skal vi tænke nyt!
Fremtidslaboratoriet og Innovation Lab har været på besøg hos Svendborg Maritime International Academy (SIMAC). Læs her om, hvordan det gik.
 
Innovation kommer på skoleskemaet flere og flere steder. Rationalet er, at hvis Danmark fremadrettet skal klare sig i global konkurrence med andre nationer, skal vi være gode til at tænke nyt, og heraf nødvendigheden i at fokusere på innovation. Set i dette lys blev Fremtidslaboratoriet i samarbejde med Innovation Lab hidkaldt til SIMAC for at få dagsordenssat innovation i undervisningen gennem en 2 dages workshop.
 
Ulla Tønner åbnede ballet på dag 1 med et oplæg om trends i virksomheder og organisationer på globalt plan og om, hvordan man bruger det, som man har på nye måder. Herefter blev underviserne kastet ud i en brainstorm, hvor de skulle nytænke måden, hvorpå de bedriver undervisning. Det foregik ved at kombinere nogle af de i oplægget præsenterede trends med faggrupper og undervisningsmetoder for på den måde at vende undervisningen på hovedet. Udfaldet var en række markant anderledes bud på undervisning, men øvelsen fungerede blot som opvarmning til at tænke ud af boksen.
 
For at opnå så praksisnært et forløb som muligt blev lærerne bedt om at definere problemstillinger fra egen undervisning, der skulle fungere som afsæt for det videre workshopforløb. På den baggrund blev der dannet seks grupper, som beskæftigede sig med bl.a. virtuelle rum i og udenfor undervisningen og videoinstruktion i undervisningen.
 
Over middag holdt Jeppe Guldager et inspirationsindspark ved at anskueliggøre, at fremtidens skole sandsynligvis i højere grad kommer til at ligge online som supplement til den daglige undervisning i skolen. Det var ment som metodisk og trendmæssig inspiration, inden det videre forløb med undervisernes problemstillinger fortsatte.
 
Sidst på dagen blev arbejdet med problemstillingerne indkredset mere og mere og håndgribeliggjort mest muligt, så det var ligetil at genoptage arbejdet dagen derpå.
 
På andendagen fortsatte arbejdet, og de fleste grupper var ved at blive ganske konkrete, så det var muligt at handle videre på egen hånd. Der blev udarbejdet videopræsentationer af de forskellige gruppers idéer, så de andre lærere nemt kunne delagtiggøres i, hvad formålet med de respektive problemstillinger var, samt hvad det videre forløb skulle byde på.
 
På bundlinjen står, at knap tredive af SIMACs lærere har indvilget i at arbejde videre med indførelse af bl.a. virtuelle rum for at imødekomme studerende, der er geografisk udfordret i at møde fysisk op til vejledning og undervisning. Der er blevet igangsat forløb, hvor studerende og lærere skal benytte sig af videoinstruktioner for hinanden i undervisningen, ligesom der blev udarbejdet handlingsplaner for at indføre en mere holistisk evaluering af de studerende. Alt sammen og meget mere nået på blot to dage.
 
21. october 2013    Undervisningen
Tags:
Del blogindlæg:
Synes godt om: