iPads med stor iver i Odder

Odder Kommune har satset stort med uddeling af iPads til alle skoleelever i kommunen. Vi var nysgerrige, og det samme var mange af dem, der følger Fremtidslaboratoriet.

Vi har på redaktionen været meget nysgerrige om udviklingen på skolerne i Odder, siden de fik udleveret iPads i starten af året. Det var tydeligt at spore en lignende nysgerrighed fra brugere af Fremtidslaboratoriet. Vi har modtaget rigtig mange spørgsmål til brugen, formålet og implementeringen af iPads i skolen, og vi tog alle spørgsmål med til it-vejleder og lærer Mads Remvig på Parkvejens Skole, der lige nu eksperimenterer på livet løs med iPads i undervisningen.

Vi blev eksempelvis klogere på, hvordan tilgængeligheden,  en allestedsnærværende tablet med standardiserede fil-formater og programmer der taler sammen, har gjort det lettere at inddrage IT i undervisningen for både lærere og elever og medvirket til nye arbejdstilgange og præsentationsformer.Vi synes, at jeres spørgsmål var så gode, at vi tog fuldstændig udgangspunkt i disse. Her følger Mads's svar på jeres spørgsmål. I det følgende har vi fremhævet navnet på spørgeren og i efterfølgende paragraf svarer Mads. God læselyst!

Kim Buchardt: Kunne godt bruge nogle fif til forskellige apps der er relevante til skolens fag. Især dansksprogede apps kan være svære at opdrive. Kunne være super med et fælles forum for brug af iPads i undervisningen.

Mads: Jeg ser meget gerne, at der på sigt bliver oprettet nogle fora, hvor undervisere, der bruger iPads, kan videndele. Vi er jo på mange områder gået forrest, og derfor er vi også selv ved at lægge skinnerne. Siden lærestaben fik uddelt iPads i efteråret har kendskab til diverse apps og gode ideer til undervisningsbrug kommet fra lærerne, der stolt har vist, hvad de senest har fundet i App Storen, og hvordan de bruger det. Desuden har jeg lavet sitet http://ipads4education.dk/ , hvor jeg deler min viden om særligt skoleegnede apps, vurdere dem og giver inspiration til undervisningsbrug.

Bo Abrahamsen: Tror Odder på at mus og tastatur i arbejdsøjemed er uddøde når iPad generationen vokser op og skal have et job? Jeg kan fra mine egne børn se at iPad generationen ikke rigtigt gider PC'en og derfor ikke har nær den forståelse af PC (rodet) som dem som bare er 4 år ældre havde.

Mads: Nej, ikke nødvendigvis. Det kan meget vel være, at der findes et helt nyt medie om 3-4 år. For fem år siden var der ingen, der troede, at vi skulle bruge tablets i skolerne. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og eleverne er rigtig dygtige til at tage den til sig, men iPads og måden at skrive på er også begrænset. Jeg ville ikke skrive en længere tekst på en iPad - hertil er bærbaren eller den stationære computer stadig bedst. Det handler om at bruge iPad’en til det, den gør bedst og ellers arbejde på andre medier, når det giver den bedste tilgang.

Jette Bruun Eriksen: "Vi må se på, hvilke praksisformer, der fremmer elevernes læring. Og selvfølgelig på, hvilke lærerkompetencer, vi skal have og udvikle for at kunne gennemføre god undervisning. Først derefter skal vi spørge, om vi kan anvende og udvikle teknologi til at understøtte disse mål, der er opstillet," sagde Jeppe Bundsgaard. Jeg citerer Bundsgaard, da jeg synes han har en pointe: Hvad svarer Odder til det? Og hvordan har de udviklet didaktikken, så iPads ikke kun er it-glitter? Interessant :)

Mads: Vi har gjort os didaktiske tanker. VIA er også inde over og se på didaktikken. Nogle lærere er klædt på og andre er ikke. Men vi tror på, at vi kan udvikle didaktikken samtidig med at vi prøver tingene af. Vi tager en pragmatisk tilgang til iPad-brugen og allerede nu kan vi jo se, at den er fantastisk til at producere og formidle med. Førhen har det været meget besværligt, og til tider umuligt, at lave produktioner med lyd, billede og  video pga. af de mange formater, som tingene bliver gemt i, EDB-login og de mange programmer, på nettet og maskinerne selv, der skal benyttes for at lave tilfredsstillende resultater. I dag kan vi bruge iPad til det – det hele spiller sammen og det er meget intuitivt at gå til for elever og lærere. Styrken ligger derfor også i den tilgængelighed, der findes på mediet – fra eleverne ønsker at gå i gang med at sammensætte en præsentation, om det er en stop-motion video, en video- eller Keynote præsentation, så er de i gang med det samme. Og resultaterne er virkelig gode og skaber motivation og gåpåmod, bl.a. fordi det er sjovt og understøtter flere læringsstile. [red. Det er Fremtidslaboratoriet helt enig i – vi fik en kort gennemgang af nogle af elevernes præsentationer. De var meget fine!]

Mette Wonsyld: Hvordan bruges FaceTime i undervisningen?

Mads: Ikke umiddelbart, men vi har det i overvejelserne, da vi har fokus på internationalisering, og her er det et oplagt redskab at bruge med samarbejdspartnere fra andre lande. Man kunne eksempelvis følge hinandens klassetimer flere lande imellem. Hertil kan apps som Skype selvfølgelig også benyttes, hvilket jo spiller fint sammen med mange platforme.

Mette Wonsyld: Hvilke apps virker brugbare til andet end træningsopgaver?

Mads: Det er især produktionsapp’sne – og de kan bruges i alle fag, da de favner bredt og har så mange egenskaber, at det kun er fantasien, der sætter grænsen.. I kan finde mine yndlingsapplikationer på hjemmesiden under favoritter. Hvis jeg skal nævne nogle konkrete apps, så vil jeg pege på de to Puppet-apps [red. Billedredigering og videoproduktionsapps] eller Popplet [red. Brain- og mindstormapps]. De er også rigtig gode, fordi eleverne kan arbejde kollaborativt.

Anja Emilie Madsen: Begrænser iPads læreren frie råderum i fht. valg af læremidler? Er de iPad´en som bestemmer, hvilke læreabonnementer man tegner og hvilke systemer man kører i sine fag? Hvor mange udfordringer er der ifm. mgl på flash?

Mads: Her er der taget en beslutning og koldt og kynisk har vi måttet sige farvel til Flash. Vi har haft abonnementer på tjenester, som vi ikke har mere. Nogle er ved at udvikle apps i stedet. Men eller ser vi på det som en mulighed for at udforske, hvad vi så kan bruge i stedet.

Iben Dalhus: Hvordan administrerer i elevernes brug i pauserne .... Er der fri brugsret til fx Youtube og spil .... Og har det givet konflikter ? Er der børn som bevæger sig mindre nu end før pga det nye medie?

Mads: Nu har det lige været vinter og eleverne har lige fået deres iPads, så noget tid er gået med at sidde indenfor og lære dem at kende. Men det er kun udskolingen. For indskolingen og mellemtrinnene er iPads’ne låst inde i frikvarteret, og i SFO’en får de dem først udleveret, når de skal hjem. Men det er deres iPad, og de må bruge den til, hvad de vil.

Chris Krogsøe Mienert: Flash visning kan tilgodeses af flere browser apps f.eks. iSwifter, men har man i Odder overvejet en central løsning med virtual machines der kan tilgås via ipad, som så kan afvikle de pc-programmer og det flash-materiale som mange skoler har abonnement på?

Mads: Nej. Der er som sagt lukket ned for flash hos os. Beslutningen er taget. Man kunne godt benytte diverse løsninger, men det vil også kræve ressourcer. Vi savner ikke Flash til hverdag. Vi har rigeligt med værktøjer at benytte på iPad’en.

Chris Krogsøe Mienert: Hvilke apps der gemmer produktioner i Dropbox gør man brug af?

Mads: Alle skolens elever har en Dropbox-konto, og dem gør vi stor brug. Skoleintra virker desværre ikke med pages dokumenter [red. Apples eget skriveprogram til iOS], men her bruger vi i stedet Dropbox – vi deler både video, pages-dokumenter og billeder med Dropbox.

Chris Krogsøe Mienert: Kan elever låne bluethoothtastaturer til Ipad når de vil skrive større opgaver?

Mads: Nej, men nogle elever har selv anskaffet dem.

Chris Krogsøe Mienert: Får underviserne og eleverne mulighed for at lave epub- filer som kan lægges i iBooks og i givet fald hvordan og med hvilke programmer/apps?

Mads: Vi synes, at iBooks Author har nogle rigtig spændende perspektiver. Det giver lærere og elever mulighed for selv at lave dynamiske bøger og dele dem. Det giver også lærerne mulighed for at samle og dele deres viden et sted, der er let at tilgå og forhåbentlig kan vi komme det store papirspild til livs med sådanne initiativer. Vi har også fået installeret flere iMacs på skolen, så grundlaget er der.

Anders Westermann: Har I tanker om egenudvikling af applikationer til iPad?

Mads: Ja, eller vi vil i hvert fald gerne præge udviklingen af applikationer til undervisning, så de bliver relevante. Et fokuspunkt hos Odder Kommune er lead users, og her har vi haft fat i elever, der kunne være givtige at medbringe i workshopforløb om ideudvikling af og test af applikationer. Der er blevet lavet en screening af eleverne i kommunen, og nogle af eleverne er herefter blevet udvalgt til netop dette. Apple kommer og hjælper med at afholde en workshop, hvor elever der tænker anderledes får mulighed for at gøre dette og byde ind med interessante perspektiver og tanker.

Vi bevæger os jo mod et paradigmeskifte, hvor vi må overgive eleverne noget magt i sammenhænge, hvor det fordrer kreativitet, forbedret undervisning og motivation. Vi kan sagtens lære af dem, og de er ofte klædt på som digitale indfødte [red. Det kan vi på redaktionen absolut også nikke genkendende til].

Lene Madsen: Man kan købe de såkaldte iTunes-Gavekort til kr. 150.-, 250,- eller 500,-  fra FONA, som man benytter til køb af Apps til  I-Pads, hvor man benytter en kode, hver gang man køber en App i AppStore. Benytter I dsse iTunes-Gavekort, når I køber Apps - eller har I en anden løsning?Betaler I for én App pr. I-Pad?

Mads: Alle lærere fik et gavekort udleveret sammen med iPad. Vi råder elevernes forældre til at sætte iTunes-kontoen op uden kreditkort. Her rådgiver vi også forældrene på nettet i, på sitet: odder1t1.com, om opsætning af Apple id, så vi kan undgå uheldige tilfælde. Vi afholder desforuden forældrecafeer, hvor IT-lærerne underviser og hjælper forældre, der har brug for det. Der har selvfølgelig været uheldige episoder med forældre, der har fået slidt på kontoen, fordi en elev har købt apps og tilkøb til apps. Dem har vi da haft nogle stykker af.

Kristian Lund: I hvor høj grad overvåges elevernes færden (via GPS) og hvad de foretager sig på deres iPads? Hvem har adgang til den information der logges, og hvem kan slette den? Kan kommunen garantere, at persondataloven bliver overholdt?

Mads: De bliver slet ikke tjekket efter. Kommunen har stillet iPadsene til rådighed for eleverne. Der er installeret ’Find min iPad’ på dem, så de kan lokaliseres, hvis de bliver væk eller stjålet.

Kristian Lund: Hvad her eleverne accepteret at brugerbetingelser? Er de informerede om dette, er deres forældre?

Mads: Man skal være 13 for at kunne oprette en konto hos Apple. I de tilfælde hvor eleven er under 13, opfordrer vi forældrene til at gøre det for dem

Kristian Lund: Hvordan stiller kommunen sig ift. at man nu har krævet at fremtidige udbydere af materiale, skal betale Apple for at få adgang til dette markede, samt at Apple vil kunne censurere (både i godkendelsesforløbet og siden hen) alt undervisningsmateriale?Mener kommunen, at det ville være i orden at vælge en producent af stole til skolen, som stilte som krav at man i deres stole kun måtte læse undervisningsmateriale, hvor producenterne havde betalt stole-firmaet en andel per salg?

Mads: Det kan jeg ikke svare på. Men Apple var de eneste der bød ind på udbuddet gennem Atea. Ellers ligger den beslutning hos Kommunen.

Kristian Lund: Er det blevet overvejet, at bruge en anden platform end Apple's? En hvor man kunne købe billigere tablets til, hvor udviklere og udbydere ikke skal betale for at være med på, og hvor skolen eller eleverne kunne have den endelige kontrol over tablet? Mao. hvilke fordele havde Apple over en Android-baseret løsning?

Mads: Så snart en ordre er på over en million kroner, så skal den i udbud i EU, og det kom den også her i Odder. Men der var ingen andre end Atea der bød ind. Desuden var der på daværende tidspunkt, da beslutningerne blev taget, ikke nogle gode alternativer til iPad. Det er først noget, vi er begyndt at se for alvor i 2012. Man kan blive ved og vente og se nye produkter an. I moderne tider går udviklingen stærkt.

Uden at kunne sige noget konkret, så har Apple nogle Education-betingelser, som Gyldendahl har forhandlet om. De er i hvert fald gået til forhandlingsbordet. Ellers findes der meget materiale allerede, som godt nok er på engelsk, men hvis vi følger i globaliseringens fodspor, så er det ikke helt irrelevant.

Kristian Lund: Hvad har løsningen kostet per enhed? Hvad ville den have kostet med en anden producent (en Kindle Fire koster ca. en tredjedel af en iPad 2 i butikkerne)?

Mads: Ca. 8 millioner kroner – ca. 2600 ipads med 16GB kapacitet og WiFi-forbindelse- Lærerne har fået de samme iPads med både WiFi og 3G.

Heidi Pape: Hvorfor valge skolen at investere i ipads i forhold til eksempelvis bærbare computere, interaktive tavler eller lignende?

Mads: I den løsning vi har lavet, der er der også blevet investeret i bl.a. interaktive tavler, projektorer og andet IT-udstyr. Vi har før forsøgt os med netbooks i en periode og prisen er næsten den samme, og de computere var ikke gode, og blev hurtigt en smule skramlede.

Gitte Kingo Andersen: Har skolerne med Ipads afprøvet produktet i relation til Nationale Test - dvs. opkobling til netside og udfylde national testside via Ipad ?

Mads: Ja, det hele er testet. Fordelen ved iPad er, at den kan læse tekst op, og den gør det rigtig godt. Læsesvage elever kan dermed få læst tekster højt, og vi havde flere, der sad med høretelefoner på under prøven. Derudover er der flere specialprogrammer til at læse op på trapperne, så man kan bruge alternativer og få ordforslag, som man måske kender det fra CD-Ord

Gitte Kingo Andersen: Hvor meget forventer en skole i Odder K. at spare/bruge mere økonomisk,  på It - nu hvor skolen ikke skal købe PC'er og holde dem ajourført hvad angår teknik og programmer ?

Mads: Det ved jeg ikke. Det ligger hos Kommunen. Men vi håber stærkt på at kunne minimere papirforbruget.

Gitte Kingo Andersen: Blev der foretaget en form for ubudsrunde, således at Ipad som mærke, blev vurderet didaktisk og økonomisk i forhold til lignende Android Tablets og i forhold til mindre PC'er ?

Mads: Ja.

Gitte Kingo Andersen: Hvordan sikre I jer, at ind- og mellemskole eleverne ikke blot spiller spil på Ipads i alle pauser og i fritidsordning - men også kommer ud og bevæge sig rent fysisk ? Og... har I sikret jer, at elever ikke kan købe løs af virtuelle artikler, i relation til deres spil?

Mads: De er som sagt låst inde frikvartererne og i SFO’en. 

 

Vi håber, at I har fået svar på de spørgsmål, I stillede. Vi er i hvert fald blevet meget klogere på, hvordan iPads inddrages i undervisningen, og hvilke faldgruber der findes. Men vi er ikke færdige med at undersøge denne nye tendens. 

Mads Remvig og Fremtidslaboratoriet vil hjertens gerne vedlige dialogen om tablets i folkeskolen. Har du derfor yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive dem på vores Facebook side her, eller skrive dem i kommentarfeltet nedenfor. Så vil Mads og redaktionen på Fremtidslaboratoriet besvare dem løbende.

 

28. march 2012    Tanker
Del blogindlæg:
Synes godt om: