Billedanalyse med Kiosko

Tænk hvis man kunne stille alverdens avisforsider op ved siden af hinanden og analysere ligheder og forskelle. Det kan man med Kiosko. Brug det digitale redskab til billedanalyse i dansk.
Fag: Dansk
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 2 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
24. november 2011

Intro til opgaven

I denne opgave skal eleverne lave billedanalyser af avisforsider fra hele verden.

En professionel fotografs valg af motiv og billedkompositionen er ikke tilfældigt. På den anden side er det netop tilfældighederne, der råder, når almindelige mennesker tager billeder med deres mobiltelefon. Begge typer af billeder bruges i medierne. Kan man se hvad der er et professionelt billede, og hvad der er et snapshot fra en telefon, når man bladrer igennem aviserne? Kan den ene type billeder noget, som den anden type ikke kan?

Formålet med denne opgave er at skærpe elevernes evne til at aflæse mediernes billeder. Eleverne opøver et kritisk blik og får fornemmelse af, hvordan billeder har indflydelse dels på førstehåndsindtrykket og videre på indtrykket af den tekst, man efterfølgende læser.

I opgaven skal eleverne arbejde med redskaberne Kiosko og Wordpress. Når eleverne er færdige kan I tage en diskussion på klassen om etik i forhold til brug af billeder i medierne - f.eks. personlige billeder, voldsomme billeder eller paparazzibilleder.


Redskaber, der skal bruges

Kiosko

Kiosko

På Kiosko kan du se billeder af dagens avisforsider fra hele verden. Til hver avis er der også koblet et link direkte til avisens hjemmeside. Brug f.eks. Kiosko til at sammenligne dækningen af verdensnyheder alverdens aviser.

Gå til guiden

Wordpress

http://wordpress.com/

En blog er en hjemmeside, hvor man løbende tilføjer f.eks. tekst og billeder som nye blogindlæg med dato på. Blog-formatet er derfor særligt velegnet til at dokumentere forløb. Med en blog kan man afprøve nye roller som skribent og medieformidler.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Åbn Kiosko på Smartboardet og tag en gennemgang på klassen af billederne på dagens avisforsider verden over. Har de noget til fælles? Hvilke lægger I særligt mærke til? Hvorfor? Er de mon taget af en professionel fotograf eller med en mobiltelefon? Hvilken effekt har de 2 typer af billeder? Hvad gør billederne ved jer? Vælger / fravælger I historier og aviser på baggrund af forsidens billeder?

  2. Gå sammen i grupper på 2 eller 3.

  3. Vælg ét billede ud og lav en kort objektiv beskrivelse af, hvad I ser på billedet? Beskriv derefter hvordan billedet er bygget op: Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden? Oplever I, at jeres blik styres et bestemt sted hen, når I ser på billedet?

  4. Hvad tror I, at fotografen har villet opnå med den måde, han fremstiller sit motiv? Er billedet mon taget af en professionel eller en amatør med en mobiltelefon? Hvordan kan man se det? Hvilken effekt har det?

  5. Hvilken effekt har billedet på jeres førstehåndsindtryk af artiklen? Får I lyst til at læse artiklen? Hvorfor / hvorfor ikke?

  6. Læg jeres opgavebesvarelse ind på klassens blog sammen med det billede, I har skrevet om. Husk en god overskrift.

  7. Fortæl om jeres resultater til resten af klassen.


Allerede færdig?

Hvad gør nogle billeder bedre end andre? Giv to eller flere eksempler på, hvad I synes er et godt og et dårligt forsidebillede og forklar, hvorfor I synes det. I må gerne bruge billeder, I selv har taget som eksempler.

Forberedelse

  1. Opret en klasseblog og giv eleverne adgang. Brug evt. guiden til Wordpress her fra siden.

  2. Forbered et oplæg til en diskussion om etik i forhold til brug af billeder i medierne - f.eks. personlige billeder, voldsomme billeder eller paparazzibilleder.

Tip

I Kiosko kan man vælge aviser fra et enkelt land og en bestemt dato, så det passer ind i klassens undervisning.