Bryd reglerne!

Bryd reglerne og leg med udvikling af nye regler og spil. I denne opgave skal eleverne skubbe og flytte grænserne for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad man må i et spil.
Fag: Idræt
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 4 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
24. november 2011

Intro til opgaven

I denne opgave skal eleverne arbejde med at udvikle regler i lege og spil fra idræt. Med udgangspunkt i typiske spilfejl, skal der skubbes til den fælles opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i forhold til taktik og regler. Eleverne vælger selv, hvilken idrætsgren, de vil arbejde med. 

I volleyball må man max spille bolden tre gange på egen banehalvdel. En normal fejl er, at eleverne kommer til at spille bolden fire gange. Denne fejl kan nu blive til en ny regel - at man SKAL spille bolden fire gange, før den ryger over nettet igen.

De nye regler dokumenteres via fotos og tekst og samles i Animoto-film, så man nemt kan dele de nye regler med resten af klassen og andre klasser via en fælles idrætsblog.


Redskaber, der skal bruges

Animoto

http://animoto.com/

Med Animoto kan man nemt og hurtigt lave små videofilm ud af billeder, video og tekst. Animoto er nemt at bruge for elever helt ned til 5. klasse. Brug det til f.eks. præsentationer og nyhedsformidling.

Gå til guiden

Wordpress

http://wordpress.com/

En blog er en hjemmeside, hvor man løbende tilføjer f.eks. tekst og billeder som nye blogindlæg med dato på. Blog-formatet er derfor særligt velegnet til at dokumentere forløb. Med en blog kan man afprøve nye roller som skribent og medieformidler.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Find sammen i små grupper på 2-4 personer.

  2. Allerførst skal I finde ud af hvilket spil, I vil arbejde med.

  3. Find de centrale regler i jeres spil og find ud af, hvilke der kunne være sjove at ændre. Brug gerne jeres typiske fejl som inspiration.

  4. Afprøv jeres nye regel i et spil sammen med en anden gruppe.

  5. Evaluér jeres nye regel og justér den eventuelt. Måske har I opfundet et helt nyt spil?

  6. Tag en masse billeder, der tydeligt viser hvilken ny regel, I har fundet på, og hvordan man gør.

  7. Lav en lille præsentationsfilm af jeres regel eller nye spil. Brug jeres billeder og skriv tekst, der beskriver reglen.

  8. Læg filmen op på jeres fælles blog i idræt. Hvad skal reglen eller det nye spil hedde?

  9. Præsentér den nye regler eller spil for hinanden og giv hinanden feedback. Hvis I alle har arbejdet med samme spil, f.eks. volley, kan I jo tage et spil, hvor I bruger alle de nye regler!


Allerede færdig?

Invitér en anden klasse med til idræt og afprøv de nye regler og spil. Hvis I bliver færdige med at udvikle en regel og beskrive den i en Animoto-film, før de andre, kan I måske nå at udvikle en regel mere.

Forberedelse

  1. Opret en fælles idrætsblog eller få et par elever til det. Brug evt. guiden til Wordpress her fra siden.