Hvad nu hvis jeg boede i...

På Ifitweremyhome.com kan man gå på opdagelse i alverdens levevilkår. Lad eleverne sammenlign deres eget liv her i Danmark med livet i f.eks. Ghana eller Singapore. Sæt hverdagen i perspektiv på en sjov og lærerig måde.
Fag: Geografi
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 1 lektion
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
26. august 2011

Intro til opgaven

Formålet med opgaven er at give eleverne et kig ud i verden og se deres egne levevilkår her i Danmark med nye øjne. Selvom man godt ved, at folk i andre lande ikke har det præcist som i Danmark, er tal og fakta alligevel sigende, når man sammenligner to lande. Og man kan let blive overrasket.

Konkret skal eleverne arbejde med demografiske faktorer i forskellige lande. Sammenligningerne bliver præsenteret for dem, og de kan derefter reflektere over, hvad store og små udsving evt. kan skyldes, og hvad det kan betyde for hverdagen og mulighederne i livet generelt.


Redskaber, der skal bruges

IfItWereMyHome

http://www.ifitweremyhome.com/index/DK

Hvordan ville dit liv være anderledes, hvis du boede i Korea, Sverige eller Burundi? På IfItWereMyHome kan man let sammenligne to landes størrelse, spædbørnsdødelighed, arbejdsløshed, indtjening, strømforbrug og meget mere.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Gå til Ifitweremyhome.com og vælg 'Country comparison' fra menuen øverst til højre.

  2. Vælg et land fra listen og få præsenteret en sammenligning.

  3. Prøv om du kan finde lande, der, inde for de opstillede kategorier, har de største udsving. F.eks. rigest/fattigst, geografisk mindst/størst, mindst/størst forbrug af olie osv.. Hvad kan udsvingene skyldes? Hvad kan udsvingene betyde for hverdagen generelt i landet? Ved at klikke på de enkelte faktabokse, kan du finde meget mere information om, hvordan f.eks. olieforbruget bliver udregnet.

  4. Overvej hvordan din hverdag ville være, hvis du boede i det land, du sammenligner Danmark med. Ville der være mærkbare forskelle? Har du lyst til at bo i det udvalgte land? Hvorfor/hvorfor ikke?


Allerede færdig?

Prøv at sammenligne Danmark med et nyt land, som du ikke kender på forhånd. Find landet på kortet og google dig frem til informationer omkring landet. Hvilket sprog taler de? Hvor stort er landet? Antal indbyggere? Politik? Hvordan er landet sammenlignet med Danmark?

Forberedelse

  1. Det kan være en god idé at udvælge nogle lande, der skal sammenlignes, så demografien for de samme lande bagefter kan diskuteres på klassen.