Lav plakater om fremtidens teknologier

Med Glogster kan man lave online plakater, der kombinerer medier og udtryksformer. I denne opgave skal eleverne researche, tænke kreativt og sammensætte en flot plakat omkring et teknologisk område, som kommer til at præge vores liv i fremtiden.
Fag: Engelsk
Klassetrin: 4.-6. klasse
Tidsforløb: 2 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
18. november 2011

Intro til opgaven

I denne opgave skal eleverne udforme og præsentere flotte plakater på engelsk omhandlende tidsrelevante teknologiske emner. Opgaven stiller krav til både deres engelskkundskaber, evne til at lave research og evner til at formidle med flere medier og udtryksformer. Den kreative sans bringes også i spil og vil, for mange elever, være den legende og motiverende faktor i samspil med det faglige.

Opgaven går ud på, at eleverne vælger et af emnerne:
1: E-ducation (e-læring)
2: Careware og e-health (velfærdsteknologi)
3: Greentech (grøn teknologi)
4: Future living (fremtidens hjem)

Herefter skal de finde billeder, informationer og video omkring emnet og reflektere over, hvordan de tror, at teknologien vil præge os i fremtiden på det valgte område. Alt dette skal de samle på en plakat, hvor deres evner inde for reflektion, engelsk og kreativitet kommer på prøve. Til sidst skal alle elever fremvise deres plakater for klassen, og I kan sammen diskutere de præsenterede teorier omkring teknologi i fremtiden.


Redskaber, der skal bruges

Glogster

Glogster

Med Glogster kan I lægge pap, lim og farvekridt på hylden for en stund og i stedet skabe online plakater, der kombinerer tekst, billeder, video, grafik og lyd. Brug Glogster som et unikt præsentationsværktøj i f.eks. dansk, engelsk og billedkunst.

Gå til guiden

Google Search

www.google.com

Det er ikke for ingenting, at Google er den mest dominerende søgemaskine i verden. Brug Google Search til researchfasen, når der arbejdes med opgaver og præsentationer. Få mere præcise søgeresultater med disse søgetips.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Start med at åbne den mail, som din lærer har sendt til dig med login til Glogster. Kopier linket ind i en browser. Nu åbner Glogster. Ret dit navn, så de andre i klassen kan se, hvilken bruger du er og lav et password, som du kan huske.

  2. Nu skal du åbne en ny Glog. I et nyt faneblad åbner du Google Search.

  3. Vælg mellem ét af disse emner, som du vil arbejde med på din plakat og søg efter information, billeder og video på Google. Hvordan ser fremtiden ud i forhold til: 1: E-ducation (e-læring) 2: Careware og e-health (velfærdsteknologi) 3: Greentech (grøn teknologi) 4: Future living (fremtidens hjem).

  4. Din plakat skal indeholde grafik, billeder, tekst og video omkring et af emnerne. Gå nu i gang med at sammensætte din Glog. Vælg en passende 'Wall' og sæt billeder og andre elementer ind. Sørg for at plakaten bliver flot og samtidig forklarer, hvordan fremtiden ser ud inde for dit valgte emne.

  5. Afslut med at præsentere din plakat for klassen. Del den eventuelt på Facebook, så andre også kan se, hvad du har lavet.


Allerede færdig?

Hvis din computer har webkamera og mikrofon, kan du optage og indtale en kort video, hvor du på engelsk beskriver, hvordan teknologien vil forandre vores liv inde for det område, du har valgt at arbejde med.

Overvej om der er andre teknologier, som måske bliver vigtige for os i fremtiden - f.eks. cloud computing. Inkoorporér dette i din plakat.

Forberedelse

  1. Opret en Education konto på Glogster og tilføj dine elever til kontoen. Send login-informationer til eleverne på mail. Se hvordan i guiden til Glogster herfra siden.

  2. Undersøg om skolen eller eleverne selv har computere med webkamera og mikrofon. Det giver flere muligheder i arbejdet med Glogster.

  3. Tal eventuelt med eleverne om teknologiske emner på forhånd. På dén måde bliver eleverne sprogligt bekendte med emnerne.