Matematik i hverdagen

Hvis man vil, kan man opleve matematikken overalt i vores hverdag. Brug dagligdagen til at finde overraskende regnestykker over f.eks. indkøb, tidsforbrug eller tilbagelagte afstande og dokumentér det hele i en fælles blog.
Fag: Matematik
Klassetrin: 4.-6. klasse
Tidsforløb: 4 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
10. august 2011

Intro til opgaven

Matematik kan nogle gange være svært at begribe og omsætte til noget, vi kender fra "den virkelige verden". Denne opgave konkretiserer matematik ved at tage udgangspunkt i den matematik, vi omgives af til daglig. Derudover samler opgaven alle udregninger og idéer til dagligdagsmatematik på en blog, så eleverne kan hjælpe og inspirere hinanden.

Lav det eventuelt til en ugentlig opgave, at der skal findes og dokumenteres ”hverdags-matematik”, som skal lægges op på bloggen.


Redskaber, der skal bruges

Wordpress

http://wordpress.com/

En blog er en hjemmeside, hvor man løbende tilføjer f.eks. tekst og billeder som nye blogindlæg med dato på. Blog-formatet er derfor særligt velegnet til at dokumentere forløb. Med en blog kan man afprøve nye roller som skribent og medieformidler.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Gå i grupper på 2 til 3 og find på ting fra jeres hverdag, som I kan regne på. F.eks. cykelturen til skole, temperaturen udenfor eller hvor mange trappetrin I går op og ned af hver dag.

  2. Som hjemmeopgave skal I nu undersøge de udvalgte områder og lave regnestykker. Vær kreative med valget af område, og vær grundige med at afdække de forskellige udregningsmuligheder. Hvis det f.eks. handler om afstanden til skole, vil det være oplagt at kigge på, hvor langt der er i km, hvor lang tid turen tager, hvor hurtigt I cykler/går, gennemsnitshastighed, kalorieforbrænding, tilbagelagt afstand på et år osv.. Prøv også at finde på nogle sjove og overraskende regnestykker, der kan imponere resten af klassen.

  3. Når I alle har opstillet en række regnestykker med tilhørende forklaring, laver I et blogindlæg, der viser det hele. Dette gøres på klassens fælles matematikblog, så I kan se hinandens opgaver og blive inspireret af hinandens idéer.


Allerede færdig?

Lav en quiz til klassen baseret på ugens regnestykker. Brug f.eks. ProProfs. Klip denne adresse ind i browseren: http://www.proprofs.com/quiz-school/

Forberedelse

  1. Opret en fælles blog til klassen. Se hvordan i guiden til Wordpress.

  2. Find nogle regneeksempler, som eleverne kan tage udgangspunkt i. F.eks. hvor mange timer man sover på en uge, en måned, et liv. Hvor langt cykler klassen til sammen til skole på en dag, en uge, et år? Hvor hvor mange liter mælk drikker én elev på en uge, en måned...