Medieanalyse af demokrati

Hvordan skaber og forandrer de digitale medier politiske institutioner, bevægelser og identiteter? Lad eleverne brainstorme, researche og organisere resultaterne, mens de jonglerer med hele fire digitale redskaber.
Fag: Samfundsfag
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 4 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
10. august 2011

Intro til opgaven

De digitale medier, og især internettet, er med til at skabe og forandre politiske institutioner, bevægelser og identiteter. Formelt fik Danmark demokrati med statsforfatningen, Grundloven, i 1849. Demokratiet har dog gennemgået væsentlige udvidelser siden da - bl.a. ved det såkaldte systemskifte i 1901 og ved grundlovsændringen i 1915, hvor kvinder og tjenestefolk også fik stemmeret.

Denne opgave omhandler demokratiet som begreb og de medier, der hver dag er med til at sikre og forme fremtidens demokrati. Opgaven her giver eleverne mulighed for at undersøge og diskutere, hvad det betyder for demokratiet, at politikere kan benytte alle medier, og hvilke udfordringer medierne skaber for politik og demokrati.

Det kan se ud af meget, at eleverne skal bruge hele fire digitale redskaber. Men redskaberne gør både processen sjovere og resultatet bedre! Desuden kan I få stor glæde af redskaberne i undervisningen fremover.


Redskaber, der skal bruges

Google Search

www.google.com

Det er ikke for ingenting, at Google er den mest dominerende søgemaskine i verden. Brug Google Search til researchfasen, når der arbejdes med opgaver og præsentationer. Få mere præcise søgeresultater med disse søgetips.

Gå til guiden

Diigo

http://www.diigo.com/

Med Diigo kan man samle og dele sine links til favoritsider online. Brug Diigo til gruppearbejde, hvor I hurtigt kan samle bogmærker om dét emne, I arbejder med. Redskabet er f.eks. velegnet til research i grupper og efterfølgende diskussion om kilders validitet.

Gå til guiden

MindMeister

http://www.mindmeister.com/da

Arbejd med fælles brainstorm og systematisering af idéer med MindMeister. Med dette redskab kan man oprette, dele og samarbejde i Mind Maps. Det færdige Mind Map kan downloades og bruges i opgaver og præsentationer.

Gå til guiden

Google Docs

Google Docs

Med Google Docs kan man arbejde med tekstbehandling, regneark og præsentationer online. Filerne gemmes på nettet - derfor kan flere også arbejde samtidig i samme dokument, og I kan hele tiden se, hvad andre skriver og redigerer i.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Hvad er demokrati? Brug Mindmeister til en indledende gruppe- eller klasse-brainstorm af begrebet demokrati.

  2. Find forskellige definitioner af demokrati som begreb. Brug Google Search. I Fremtidslaboratoriets guide til Google Search finder I måder at optimere og præcisere jeres søgning. Udvælg 3-5 forskellige definitioner og beskriv dem. Hvilke definitioner stemmer overens med jeres forståelse af demokrati, og hvilke gør ikke – hvorfor? Notér jeres besvarelser i Google Docs og notér links til kilderne på Diigo.

  3. Beskriv det danske demokrati - beskriv de rettigheder og pligter, du har som borger. Skriv i gruppens Google Docs dokument.

  4. Lav en SWOT-analyse af demokrati. SWOT er en forkortelse af Strenghts, Weaknesses, Opportunities og Threats. Hvad er demokratiets styrker, svagheder, muligheder og trusler?

  5. Lav et overblik over de medier, I bruger i dagligdagen. Er der et eller flere af ”jeres” medier, der kan bruges demokratisk? (Brug jeres SWOT-analyse).

  6. Vælg en politiker, der er medlem af folketinget. Undersøg hvilke forskellige medier han/hun har brugt i den offentlige debat den seneste måned.

  7. Sammenhold listen over de medier, I bruger og de medier, politikerne bruger – er der sammenfald? Brug Mindmeister til at få overblik.

  8. Hvad betyder det for demokratiet, at politikere kan benytte alle medier? (Brug jeres SWOT-analyse.)

  9. Hvordan tror I, at medierne påvirker demokratiet de næste 3-5 år? Hvilke udfordringer skaber medierne for politik og demokrati? Findes der demokratiske medier?


Allerede færdig?

Besøg Twittertinget.dk. Er det et demokratisk medie? Hvordan bruger politikerne mediet? Er der forskelle i brugen fra den ene politiker til den anden?

Forberedelse

  1. Sørg for at eleverne på forhånd har login til Google Docs, MindMeister og Diigo. Gå til guiden ved redskaberne her på siden, så viser vi hvordan.