Når snerlen blomstrer 2.0

'Når snerlen blomstrer' er, sammen med filmen 'Tro, håb og kærlighed', klassiske værker i danskundervisningen. Denne opgave bruger digitale redskaber til at give et nyt bud på arbejdet med klassikeren.
Fag: Dansk
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 6 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
07. november 2011

Intro til opgaven

Denne opgave kan bruges som et længere forløb i forbindelse med, at klassen læser 'Når snerlen blomstrer'. Eleverne arbejder med en fælles klasse-wiki, hvor de hjælper hinanden med at forstå svære ord fra bogen og uploader lydfiler fra AudioBoo, hvor de indtaler interessante passager fra bogen. I grupper arbejdes med forskellige emner, som er relevante for det overordnede tema i bogen. Dette arbejde deles også med resten af klassen på wikien.

Grupperne kan f.eks. arbejde med:

    •    Musik fra 60'erne sammenlignet med i dag
    •    Mode fra 60'erne sammenlignet med i dag
    •    Ungdomsproblematikker dengang og i dag
    •    Skolegang i 60'erne

Lad eleverne selv finde på flere emner, som man kan stille skarpt på. 

Opgaven giver mulighed for, at eleverne i fællesskab, via digitale redskaber, får en bedre forståelse for den svære tekst, og arbejdet med wikien virker engagerende. Det er vigtigt løbende at samle op på, hvordan det går med grupperne og ved hvert kapitel uddelegere, hvem der skal stå for at oversætte de svære ord. 

Når forløbet er slut, er det en god idé at få eleverne til at fremlægge deres emne på klassen. Resultatet af arbejdet bliver en wiki med bearbejdning af spændende emner, oversættelser af svære ord og oplæsning af interessante passager fra bogen. Afslut evt. med at se 'Tro, håb og kærlighed' på klassen.


Redskaber, der skal bruges

Wikispaces

http://www.wikispaces.com/

En wiki er et gratis website, hvor man opbygger indholdet i fællesskab - uden login. Organisér jeres viden, del informationer og dokumentér jeres aktiviteter. Det er både nemt og sjovt, at arbejde med wiki's!

Gå til guiden

AudioBoo

http://audioboo.fm

AudioBoo kan kaldes lydenes YouTube. Med AudioBoo kan du nemlig uploade dine egne lydoptageser og høre andres. Brug det til at lave radioindslag fra studieturen og til at arbejde med mundtlig formidling.

Gå til guiden

Google Search

www.google.com

Det er ikke for ingenting, at Google er den mest dominerende søgemaskine i verden. Brug Google Search til researchfasen, når der arbejdes med opgaver og præsentationer. Få mere præcise søgeresultater med disse søgetips.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Når I har læst de første par kapitler i 'Når snerlen blomstrer', går I sammen i grupper og finder frem til det emne, som I vil arbejde med. Jeres lærer har nogle forslag, men måske har I også selv nogle andre skæve vinkler?

  2. På jeres wikiside, begynder I at formulere de tanker, som I har omkring emnet og finder billeder, der kan illustrere, hvad I tænker.

  3. Løbende, som I læser bogen, skal I opdatere jeres wikiside i forhold til det, I læser. Arbejd med de temaer, bogen er inde på i forhold til jeres emne. Hvordan var det i 60'erne, og hvordan det er i dag? Prøv at sammenligne.

  4. Hver gang I har læst et kapitel i bogen, skal I finde en passage, som I synes er særlig interessant. Indtal passagen på AudioBoo og opret et link til lydfilen på klassens wikiside. Notér under linket, hvorfor I synes, at det er en interessant passage. Lyt også til de passager, som de andre fra klassen har indtalt og kommentér evt. på deres valg og begrundelse.

  5. På jeres fælles wiki er der også en side til svære ord fra bogen. Denne side skal grupperne skiftes til at stå for. Når jeres gruppe har ansvaret, skal I tilføje alle de ord, fra kapitlet, som var svære at forstå og tilføje en forklaring.

  6. Når I er færdige med at læse bogen, har klassen en samlet wiki over svære ord, spændende passager og relevante emner fra bogen. Fremlæg gruppens fokusområde på klassen og fortæl om forskellene på dengang og i dag med gode eksempler fra bogen.


Allerede færdig?

Find en interessant passage fra bogen. Nu skal I omskrive den til jeres tid - hvis handlingen foregik i dag. Indtal den nye passage med AudioBoo og læg lydfilen op på jeres fælles wiki.

Forberedelse

  1. Opret en fælles wiki til klassen. På wiki'en skal der oprettes en side til svære ord, en side til hver gruppe i klassen og en side til lydfiler. Tilføj evt. et par ord fra bogen med forklaringer, så eleverne kan se, hvordan de skal gøre.

  2. Forbered relevante temaer, som eleverne kan arbejde med i forløbet.

Tip

Få evt. eleverne til at navngive wiki'ens side med svære ord. Skal den hedde noget andet? 'Biblioteket', 'Gamle ord'?