Research med digitale spørgeskemaer

I denne opgave skal eleverne researche på et emne ved at udsende et online spørgeskema. Spørgeskemaet danner baggrund for en efterfølgende rapport om emnet - f.eks. unges mediebrug eller pengeforbrug.
Fag: Samfundsfag
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 6 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
30. november 2011

Intro til opgaven

I denne opgave får eleverne mulighed for at arbejde eksplorativt med kvantitativ data. I løbet af undersøgelsen får eleverne indsigt i det udvalgte emne og lærer, at egne antagelser ikke nødvendigvis er endegyldige.

Opgaven meget praktisk, men undervejs dukker der også mange overvejelser op, som er en stor del af undersøgelsen. Der er f.eks. mulighed for at diskutere og overveje følgende: Skal de indsamlede data understøttes med anden data? Hvor mange besvarelser er fyldestgørende for undersøgelsen? Hvordan stiller man spørgsmål i et spørgeskema, så man får den ønskede type besvarelser? Hvordan skal man behandle den indsamlede data? Tag disse emner op på klassen inden eleverne begynder at udarbejde spørgeskemaerne.

Det kan generelt tage noget tid at indsamle data via et spørgeskema, så sørg for, at eleverne får sendt dem ud i god tid, inden de skal aflevere opgaven. Aftal også på forhånd, hvor meget eleverne skal aflevere omfangsmæssigt i deres endelige rapport.
 


Redskaber, der skal bruges

Google Forms

http://docs.google.com

Med Google Forms kan man let lave flotte spørgeskemaer og quizzer. Del dem ud online via mail, facebook eller din blog og få et hurtigt overblik over alle besvarelserne. Redskabet giver mulighed for at eleverne kan samarbejde online.

Gå til guiden

Google Docs

Google Docs

Med Google Docs kan man arbejde med tekstbehandling, regneark og præsentationer online. Filerne gemmes på nettet - derfor kan flere også arbejde samtidig i samme dokument, og I kan hele tiden se, hvad andre skriver og redigerer i.

Gå til guiden

MindMeister

http://www.mindmeister.com/da

Arbejd med fælles brainstorm og systematisering af idéer med MindMeister. Med dette redskab kan man oprette, dele og samarbejde i Mind Maps. Det færdige Mind Map kan downloades og bruges i opgaver og præsentationer.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Find ud af, hvad I vil undersøge. Brainstorm over spørgsmål, som I ønsker svar på, ved at bruge MindMeister. I skal huske, at det er vigtigt at stille 'hv-spørgsmål', altså spørgsmål, som giver mulighed for uddybende svar og ikke kun ja eller nej. På Google kan I eventuelt søge efter eksempler på, hvordan andre har lavet spørgeskemaer.

  2. Når I har jeres spørgsmål klar, skal I bruge Google Forms til at lave et digitalt spørgeskema. Husk, at der er mulighed for, at gøre spørgsmålene obligatoriske, så man ikke kan springe dem over. Det kan være nyttigt, hvis I vil sammenligne svarene.

  3. Overvej, hvor mange besvarelser, I skal have. Er 10 besvarelser nok, eller skal der 100 til at give et generelt billede? Notér overvejelserne i et Google Docs dokument - jo mere I får skrevet undervejs, jo hurtigere bliver rapporten færdig til sidst.

  4. Hvordan vil I sørge for, at folk finder jeres spørgeskema? Vil I ligge et link ud på Facebook, på jeres Wordpress blog, via skolens intranet, sende en e-mail eller en blanding? Når I vælger, hvordan I vil distribuere jeres spørgeskema, skal I også overveje, hvilken målgruppe I rammer. Hvis I kun rammer eksempelvist de 15-20-årige, hvilken betydning har det så for de data, I indsamler med spørgeskemaet? Notér jeres overvejelser i Google Docs.

  5. Når I har fået dét antal besvarelser, som I har brug for, skal I downloade besvarelserne til Excel. Husk at anvende procentangivelser. Hvad har I fundet ud af? Er der nogle besvarelser, som overrasker jer?

  6. Skriv alle jeres betragtninger i en rapport i Google Docs, hvor I inddrager resultater fra jeres undersøgelse til at understøtte jeres argumenter og konklusioner. Når rapporten er færdig, sender I et link til jeres lærer, som så kan se jeres færdige produkt. Det smarte ved Google Docs er, at I allerede har noteret mange overvejelser, så rapporten er godt på vej helt fra starten.


Allerede færdig?

Hvis I er hurtigt igennem opgaven, kan I begynde at arbejde med jeres data i Googles regneark eller i Excel. Her kan I lave andre og måske pænere diagrammer over jeres data, som også kan bruges i rapporten. Det giver en flot finish til rapporten.

Forberedelse

  1. Vælg hvilke emner eleverne skal undersøge. Sørg for, at emnerne har noget kød på, så eleverne kan spørge til flere forskellige aspekter omkring emnet.

  2. Bed eleverne om at oprette Google-konti på forhånd. Opret evt. også en selv og afprøv mulighederne i Google Forms og Google Docs.