Robotter i hverdagen

Er robotter kun legetøj? I denne opgave skal eleverne undersøge, hvad robotter og robotteknologi er og finde eksempler på anvendt robotteknologi fra hele verden. Og hvad med de etiske overvejelser, når robotterne inviteres ind i vores hverdag?
Fag: Fysik/kemi
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 2 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
18. november 2011

Intro til opgaven

Over hele verden anvendes robotter til mange gøremål, der er enten ensformige, farlige eller hårdt fysisk krævende. I nogle lande flytter robotterne endda på plejehjem og ind i folks private hjem.

I denne opgave skal eleverne finde eksempler på anvendt robotteknologi fra hele verden – og efterfølgende definere begreberne 'robot' og 'robotteknologi'. Udover Google Search anbefaler vi dine elever at besøge teknologibloggen Lab Confidential, der udgiver ugentlige blogindlæg om ny teknologi. Bloggen skrives af vores kolleger på Innovation Lab og henvender sig i en form, der passer godt til eleverne i overbygningen.

Som ekstraopgave skal de elever, som bliver hurtigt færdige, tage stilling til det etiske aspekt af robotteknologiens indtog i vores hverdag og privatliv. Der er også mulighed for at arbejde videre med emnet i dansk eller kristendom. Diskutér f.eks. brugen af robotter på plejehjem - find diskussioner om emnet på nettet eller spørg den lokale præst om hans eller hendes holdning.

Der kan både arbejdes i små grupper eller én og én med denne opgave.


Redskaber, der skal bruges

Wordpress

http://wordpress.com/

En blog er en hjemmeside, hvor man løbende tilføjer f.eks. tekst og billeder som nye blogindlæg med dato på. Blog-formatet er derfor særligt velegnet til at dokumentere forløb. Med en blog kan man afprøve nye roller som skribent og medieformidler.

Gå til guiden

Google Search

www.google.com

Det er ikke for ingenting, at Google er den mest dominerende søgemaskine i verden. Brug Google Search til researchfasen, når der arbejdes med opgaver og præsentationer. Få mere præcise søgeresultater med disse søgetips.

Gå til guiden

YouTube

http://www.youtube.com/

YouTube er en populær og gratis webportal, hvor man frit kan uploade sine egne videoklip og se andres. På YouTube kan du finde tv-klip, musikvideoer, private optagelser fra folks baghaver og verdens brændpunkter og meget mere.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Besøg teknologibloggen www.labconfidential.dk/index.php/tag/robotter/ og find masser af små og sjove indlæg om robotter. Udvælg fem forskellige eksempler på anvendt robotteknologi, som du lægger særligt mærke til.

  2. Opret en blog i Wordpress og find på en god titel. Læg billeder og forklarende tekst på de fem robotteknologier ind på bloggen.

  3. Prøv at definere begrebet 'robot' i et nyt indlæg på din blog. Hvad adskiller robotter fra anden teknologi?

  4. Find andre eksempler på robotteknologi via Google eller YouTube. Beskriv, hvordan teknologien virker, og hvordan den er eller kan blive en del af vores hverdag. Hvis du er færdig før de andre, kan du gå til ekstraopgaven nederst ved 'Allerede færdig?'

  5. Vis jeres blog på smartboardet eller via projektor (hvis I har muligheden) og tag en snak om alle jeres eksempler. Kan I gruppere dem under forskellige overskrifter?


Allerede færdig?

Opret et nyt indlæg i bloggen. Giv en vurdering af de etiske aspekter ved robotteknologi. Er det altid ok at bruge robotter? Hvor går grænsen for dig? Hvornår begynder det at være problematisk rent etisk at bruge robotter fremfor mennesker? Kan du finde nogle eksempler på robotter, der efter din mening overskrider en etisk grænse?

Forberedelse

  1. Husk at tage pc'ere med til fysikundervisningen, hvis eleverne ikke har deres egne med.

Tip

Opgaven kan kombineres med dansk eller kristendom.