Sammenligning af internationale nyheder

Med redskabet Kiosko kan man hurtigt få overblik over alverdens aviser. Lad eleverne finde aktuelle nyheder, sammenligne fremstillingen og overveje, hvorfor der er forskel i de journalistiske fremstillinger.
Fag: Samfundsfag
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 2 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
10. august 2011

Intro til opgaven

I opgaven skal eleverne arbejde med fremstillingen af nyheder i forskellige lande og aviser. Med redskabet Kiosko kan eleverne få overblik over avisforsider i hele verden. Lad f.eks. eleverne undersøge, hvordan verdensnyheder vægtes og formidles forskelligt i verden. Hvori består forskellene i den journalistiske formidling, og hvorfor er der forskel?

Opgaven giver også mulighed for at undersøge, hvorfor nogle historier overhovedet når verdenspressen. F.eks. solstrålehistorien om lille Holger, der forsvandt fra sine forældre i et døgn i foråret 2011 - en historie, der nåede helt til CNN. Hvad skal der til, for at en historie bliver verdensomspændende?

Eleverne skal samle det fundne materiale i en wiki og præsentere det for klassen, hvor I kan diskutere i fællesskab.


Redskaber, der skal bruges

Kiosko

Kiosko

På Kiosko kan du se billeder af dagens avisforsider fra hele verden. Til hver avis er der også koblet et link direkte til avisens hjemmeside. Brug f.eks. Kiosko til at sammenligne dækningen af verdensnyheder alverdens aviser.

Gå til guiden

Wikispaces

http://www.wikispaces.com/

En wiki er et gratis website, hvor man opbygger indholdet i fællesskab - uden login. Organisér jeres viden, del informationer og dokumentér jeres aktiviteter. Det er både nemt og sjovt, at arbejde med wiki's!

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Gå i grupper á 2-4 personer

  2. Gå til Kiosko.net og udvælg en nyhed, som I vil arbejde med. Det skal være en nyhed, som har fået international omtale.

  3. Opret en Wiki til gruppen med Wikispaces.com.

  4. På jeres Wiki skal I lave en forside. Derudover skal der være en side (page) til hver nyhed, I har udvalgt. Fyld jeres avisnyheder ind i på hver sin side. Skriv kort, hvordan nyheden er blevet præsenteret i de forskellige aviser, og om der er forskel på, hvordan den bliver fremstillet.

  5. Overvej følgende: Er der nogle kulturelle, politiske eller sproglige aspekter ved fremstillingerne som adskiller sig? Hvad mener I der skal til, for at en nyhed får international omtale? Hvilke typer nyheder får international omtale - f.eks. "bløde nyheder", som da Holger blev væk fra sin familie i Danmark eller "hårde nyheder" som finanskrisen? Find flere og prøv at forklare hvorfor netop disse nyheder havnede i verdenspressen.

  6. På forsiden af jeres wiki kan I lave links til alle de aviser i bruger.

  7. Til sidst præsenterer I jeres Wiki på Smartboardet eller med projektor for klassen. Diskutér i fællesskab, hvad I har fundet på jeres vej.


Allerede færdig?

Hvis I hurtigt kommer igennem opgaven, kan I lave endnu en wiki og sammenligne, hvordan danske online-aviser fremstiller dagens tophistorie. Hvordan adskiller fremstillingen af samme historie sig fra hinanden? Hvorfor er der mon forskel på, hvordan aviserne fremstiller nyhederne? Sammenlign f.eks. BT og Information.

Forberedelse

  1. Find nogle internationale nyheder fra ugens løb, som eleverne kan arbejde med.