WindMade

WindMade er en ny forbrugermærkning, der giver garanti for, at produktet er produceret ved hjælp af vindenergi. Lad eleverne researche på mærkets betydning, sammenligne med ’Fairtrade’ og give bud på god markedsføring af WindMade.
Fag: Samfundsfag
Klassetrin: 7.-10. klasse
Tidsforløb: 4 lektioner
Udarbejdet af:
Senest opdateret:
10. august 2011

Intro til opgaven

I denne opgave handler det om at bruge de erfaringer og historier, der findes omkring forbrugermærket Fairtrade og tænke dem ind i en ny sammenhæng. WindMade er en ny forbrugermærkning, der garanterer, at produktet er fremstillet ved hjælp af vindkraft. Forbrugeren er helt central i forhold til både Fairtrade og WindMade. For at et forbrugermærke har en effekt, skal forbrugeren informeres om mærket, tage budskabet til sig og handle derefter. Hvordan informerer vi forbrugeren om WindMade, hvilke historier ønsker vi at få ud i verden og hvordan?

Udover at eleverne skal arbejde med research, præsentationer og PR-strategier, lægger opgaven op til diskussion af forbrugermærkning som Fairtrade og WindMade. Vil det betyde noget for eleverne, at et mærke som WindMade er på en emballage? Hvem eller hvad drager nytte af, at vi køber WindMade- eller Fairtrade-produkter? Hvem eller hvad kan det evt. være en ulempe for? Er det helt sort/hvidt eller er der nuancer og paradokser i diskussionen?


Redskaber, der skal bruges

Animoto

http://animoto.com/

Med Animoto kan man nemt og hurtigt lave små videofilm ud af billeder, video og tekst. Animoto er nemt at bruge for elever helt ned til 5. klasse. Brug det til f.eks. præsentationer og nyhedsformidling.

Gå til guiden

Prezi

http://prezi.com/

Med Prezi kan du lave sjove og dynamiske præsentationer. Drop de gamle slides og lav i stedet én stor baggrund, hvor du placerer alt indhold og derefter laver en rækkefølge. Prezi er afløseren til Power Point.

Gå til guiden

Google Search

www.google.com

Det er ikke for ingenting, at Google er den mest dominerende søgemaskine i verden. Brug Google Search til researchfasen, når der arbejdes med opgaver og præsentationer. Få mere præcise søgeresultater med disse søgetips.

Gå til guiden

Klar, parat, start!

  1. Find sammen 2 og 2 (evt. flere). I skal have mindst én computer i hver gruppe.

  2. Find ud af alt I kan om forbrugermærket WindMade og sammenlign med Fairtrade. Hvilke historier fortælles om de to mærker? Brug Google Search.

  3. Tag stilling til hvorfor mærker som Fairtrade og Windmade er opstået, hvilken effekt folkene bag ønsker og hvordan det kan blive en succes. Kan mærkerne være en ulempe for nogen? Er det godt eller skidt?

  4. I skal nu lave en informationsfilm i Animoto, hvor I samler billeder og tekst om WindMade. Filmen skal informere jeres klassekammerater om forbrugermærket. Vælg ord, slogans eller tekster fra jeres søgning eller find selv på nogle nye og måske bedre.

  5. Nu har I en film, men hvor skal den vises? Læg en plan for hvordan flest muligt kommer til at se jeres film, og hvordan I dermed øger kendskabet til WindMade. Filmens indhold og budskab kan, sammen med planen for, hvordan folk kommer til at se den, samlet kaldes en PR-strategi. Det handler om at sprede et bestemt budskab.

  6. Vis filmen for klassen.


Allerede færdig?

Lav en SWOT-analyse af jeres PR-strategi. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats - styrker, svagheder, muligheder og trusler (forhindringer). Saml jeres Animoto-film, strategi for udbredelse af budskabet og SWOT-analyse af den samlede PR-strategi i en Prezi-presentation og vis den for klassen.

Forberedelse

  1. Forklar eleverne om forbrugermærket Fairtrade.

  2. Giv eleverne for som lektie, at oprette en konto på Animoto og Prezi og afprøve mulighederne. Se hvordan i guiden her fra siden.