Google Forms

Med Google Forms kan man let lave flotte spørgeskemaer og quizzer. Del dem ud online via mail, facebook eller din blog og få et hurtigt overblik over alle besvarelserne. Redskabet giver mulighed for at eleverne kan samarbejde online.

Hvad er Google Forms?

Med Google Forms kan man lave online spørgeskemaer. Det er nemt at oprette, uddele og få overblik over besvarelserne - Google Forms laver det besværlige arbejde.

Del spørgeskemaet ud online og få mange flere besvarelser: Send en mail til dem, der skal svare eller indsæt et link på din blog, hjemmeside eller Facebook. Google Forms tæller besvarelserne sammen, udregner dem i procent og man får endda resultatet i diagrammer. Man kan downloade resultaterne til Excel, som tekstfil, PDF osv.. Det kan også fungere som en god øvelse for eleverne at udregne procenter og lave diagrammer, hvilket der også er mulighed for via Google Forms.

Google Forms er en del af Google Docs-familien, og redskabet har derfor samme fine muligheder for, at en gruppe kan samarbejde om et dokument uafhængig af tid og sted (se evt. vores guide til Google Docs).


Google Forms i undervisningen

  1. Godt redskab til små og store undersøgelser i flere fag, f.eks. hvis I arbejder med journalistik i dansk

  2. I matematik kan eleverne udregne statistik af besvarelserne og sammenligne resultater

  3. Lav quizzer med Google Forms i historie, samfundsfag og natur/teknik, eller få eleverne til at lave deres egne quizzer som en sjov afslutning på et emne


Guides

Login / opret konto

Print guide

Step 1: Gå til Google

Gå til google.com. Øverst til venstre er der forskellige muligheder. Klik på 'mere' yderst til højre og vælg 'Dokumenter'.


Step 2: Log ind / opret konto

Du bliver nu bedt om at logge ind. Hvis du allerede har en Google-konto, logger du bare ind. Hvis du ikke har en Google-konto, klikker du på 'create an account'. Du kan bruge en hvilken som helst type emailadresse.
Indtast din email og et valgfrit password. Vælg land og acceptér Googles vilkår. (Du kan roligt acceptere vilkårene – Google vil blot sikre sig, at du er myndig til at acceptere deres vilkår, og at du er indforstået med, at Google af og til ændrer deres tjenester).


Lav et spørgeskema

Print guide

Step 1: Nyt spørgeskema

Klik på 'Dokumenter' og derefter 'Create new'. Vælg 'Form' - så er du klar!


Step 2: Skabelon

Giv dit spørgeskema en titel og tilføj evt. en beskrivelse. I det gule område er der gjort klar til det første spørgsmål. Hvis du gerne vil stille en anden type spørgsmål, kan du slette boksen ved at klikke på skraldespanden til højre.


Step 3: Opret nyt spørgsmål

Klik på 'Add item' ved det grønne plus for at oprette nye spørgsmål. Under hvert spørgsmål kan du evt. skrive lidt ekstra tekst, f.eks. ”Skriv også hvorfor/hvorfor ikke”. Du kan vælge om spørgsmålet skal være obligatorisk eller valgfrit at svare på. Skift rækkefølgen af dine spørgsmål ved at trække dem rundt med musen. Gå tilbage og redigér i et spørgsmål ved at klikke på blyanten til højre for spørgsmålet.

Du kan vælge mellem disse typer af spørgsmål:

Text: Mulighed for en kort, åben besvarelse.

Paragraph text: Mulighed for en længere, åben besvarelse.

Multiple choice: Mulighed for forskellige svarmuligheder, hvor der kun kan vælges én. Du kan også vælge, at respondenten kommer videre til en bestemt side af spørgeskemaet afhængigt af svaret. F.eks. kan respondenten springe alle spørgsmål om kæledyr over, hvis de har svaret, at de ikke har sådan et.

Checkboxes: Mulighed for at skrive flere svarmuligheder og at respondenten kan tjekke af ved flere af mulighederne.

Choose from a list: En drop-down menu med svarmuligheder. Respondenten kan vælge én af mulighederne i drop-down menuen.

Scale: Spørgsmålet besvares på en skala, f.eks fra 1-5.

Grid: Et gitter med spørgsmål. Respondenten skal f.eks. vurdere et udsagn på en skalaen ”Meget, lidt, slet ikke”. Anfør skalaen i 'Colums' og skriv, hvad respondenten skal vurdere i 'Rows'.

Section header: Her kan du lave en overskrift til et afsnit spørgeskemaet. Smart til længere skemaer.

Page break: Lav sideskifte i spørgeskemaet. Det kan være smart at lave et sideskifte ved hvert nyt afsnit.


Tip

  • Google Forms fortæller ikke respondenterne, hvor langt de er i spørgeskemaet. Derfor er det en god idé at skrive i starten, hvor lang tid det ca. tager - især hvis der er flere sider.