TodaysMeet

På TodaysMeet kan I oprette et online rum, hvor klassen kan kommentere på undervisning, præsentationer eller projektfoløb, mens det foregår. Brug det ved fremlæggelser og til at kommunikere i løbet af projektugen.

Hvad er TodaysMeet?

Det kaldes backchannel at kunne gå tilbage og gennemgå spørgsmål og uklarheder efter f.eks. en præsentation eller undervisningstime. Backchannel er netop TodaysMeets styrke.

På TodaysMeet kan man oprette et privat rum, hvor man kan skrive korte beskeder og læse andres. Siden fungerer ligesom Twitter, hvor man kan indtaste 140 tegn pr. besked. Forskellen er, at man på TodaysMeet opretter rum, hvor kun udvalgte personer har adgang. Man sætter desuden en tidsramme for varigheden af rummet. Det betyder, at man f.eks. kan vælge, at rummet kun skal eksistere i den uge, hvor man arbejder med et projekt. Derefter vil rummet blive lukket ned.

TodaysMeet er allerede et anerkendt redskab, som bruges i undervisningen helt ned i de mindste klasser. Læs artiklen 'Back channeling: In a first grade classroom, Holy Moly!'


TodaysMeet i undervisningen

  1. Kommunikér omkring problemer, succeser og fremskridt i løbet af projektugen

  2. Kommentér og stil spørgsmål til oplæg, mens eleverne er i gang

  3. Gennemgå alle kommentarer og spørgsmål efter oplæg, undervisning eller forløb, for at lære af processen og få alle spørgsmål med


Guides

Brug TodaysMeet

Print guide

Step 1: Opret et rum

Gå til todaysmeet.com. Giv dit rum et navn, f.eks. klassens eller projektets navn. Hvis der dukker et grønt flueben op under navnet, betyder det, at navnet er ledigt. Angiv også rummets levetid - f.eks. 2 timer. Så vil rummet blive slettet efter 2 timer. Under navnet kan du se rummets URL, som du kan dele med dem, som skal have adgang til rummet - skriv den f.eks. på tavlen, så hele klassen har adgang.

Klik til sidst på 'Create your Room'.


Step 2: Tilføj dit navn til rummet

Inden man kan skrive beskeder i rummet, skal man tilføje sit eget navn. Skriv dit navn i det blå felt og klik på 'Join'.


Step 3: Skriv beskeder

I den blå kasse kan du skrive beskeder. Klik på 'Say', når beskeden skal vises til de andre i rummet. Beskeden dukker op under 'Listen', hvor de andre kan læse den, se hvem afsenderen er, og hvornår beskeden er skrevet.


Step 4: Ekstra

Under den kasse, hvor alle beskeder bliver vist, er der to blå links. 'Transcript' giver mulighed for at få et udskrift af alle beskeder. 'Projector' kan bruges til at fremvise alle beskederne med en projektor eller på et Smartboard.


Tip

  • Hav TodaysMeet kørende på Smartboard eller med projektor i klassen under oplæg. Så kan I løbende følge med i spørgsmål og kommentarer.